Textual description of firstImageUrl

Hoe heb ik Gumpie gemaakt - Making Gumpie

zaterdag 1 mei 2021Deze keer iets over het ontstaan en het technische gedeelte van Gumpie.

Naast het tekenen wilde ik altijd al een korte 'tekenfilm' maken. Daarvoor heb ik de app FLIPACLIP aangeschaft voor mjjn ipad. Hiermee 3 korte filmpjes gemaakt.
Uiteindelijk niet tevreden over 1 detail; strak tekenen met een potlood of penseel was erg lastig.
Gezocht naar een andere app. De keuze is op ANIMATION gevallen, want die werkt op een totale andere wijze; vectors
Een vectorbestand is een grafische afbeelding die opgebouwd is uit lijnen (vector informatie) in plaats vanuit kleine punten (pixels, bitmap).
In de grafische wereld een bekend gereedschap. Zelfs in photoshop wordt dat gebruikt.
En als je eenmaal weet hoe het werkt, zijn de mogelijkheden veel groter.
Hieronder een afbeelding.
Met het 'pen symbool' maak een beginpunt. Vervolgens ergens een volgende punt.
Die punten krijgen 'handels', waar je de lijn kunt veranderen. Ik ga niet in details, maar op YouTube zijn veel tutorials te vinden. Een zeer belangrijk detail: bij uitvergroting blijven de lijnen altijd haarscherp.
Ik was er heel blij mee. Voor nog geen 6,- heb je er heel veel plezier mee. Je hoeft geen techneut te zijn, alleen een creatief brein.
Het is een animatieprogramma met fantastische mogelijkheden. Hiermee heb ik mijn nieuwe 'tekenvriend' Gumpie gemaakt.
Hieronder kun je de 'ankerpunten' duidelijk zien. 


Links een gedeelte uit het programma met heel veel mogelijkheden. Onderaan de tools, zoals verven, gummen, tekenen etc.
Rechter afbeelding laat zien hoe strak de afbeelding blijft als het vergroot wordt.

Tot slot ben ik bezig met een korte animatie, hieronder een fragment van de 300 (driehonderd) frames. Komende periode gaat Gumpie mijn adviseren en aanwijzingen geven om mijn verhaal van Mr.P.&Sneezy te verbeteren. Gompie is mijn vaste tekenvriend die ook wel eens lastig kan zijn. Zie onder wat hij nu weer van mij verlangt!
Binnenkort meer.
English version
This time something about the origin and the technical part of Gumpie.
Besides drawing, I always wanted to make a short 'cartoon'. Before that I bought the FLIPACLIP app for my ipad. Made 3 short movies.
Ultimately not satisfied with 1 detail; drawing tightly with a pencil or brush was very difficult.
Searched for another app. The choice fell on ANIMATION, because it works in a completely different way; vectors
A vector file is a graphic image that is made up of lines (vector information) instead of small points (pixels, bitmap). A well-known tool in the graphic world. This is even used in Photoshop.
And once you know how it works, the possibilities are much greater.
See the first illustration.
Make a starting point with the 'pen symbol'. Then a next point somewhere.
Those points get 'trades', where you can change the line. I will not go into details, but there are many tutorials on YouTube. A very important detail: the lines always remain razor sharp when enlarged.
I was very happy with it. For less than 6, - you have a lot of fun with it.
You don't have to be a tech, just a creative brain.
It is an entertainment program with fantastic possibilities. With this I made my new 'drawing friend' Gumpie.
Below you can clearly see the 'anchor points'. Finally, I am working on a short animation
It is just a fun and addictive activity. In the coming period Gumpie will advise and give directions to improve my story of Mr. P. & Sneezy. My friend tells me to go on with the story of Mr.P&Sneezy.
To be continued.


Geen opmerkingen