Textual description of firstImageUrl

Gumpie is met vakantie - Gumpie is on holiday

vrijdag 11 juni 2021 Geen opmerkingen

Tot medio juli is Gumpie met vakantie, voor inspiratie om een mooi schilderij te maken. Onderwerp.. een lieveheersbeestje. Iedereen een fijne vakantie en ik zie u graag weer.

Gompie. 

English version

Till medio July is Gumpie on holiday, for inspiration to make a beautiful painting. Subject.. a love bug. I wish everybody a nice and healthy holiday. And I hope to see you again.

Gompie.

Textual description of firstImageUrl

Gompie maakt een proefrit

vrijdag 4 juni 2021 Geen opmerkingen

Voorzichtig stapt Gumpie in een klein kokertje. Deze zat vast aan de krat van mijn de fiets. Gumpie voelde zich gelijk veilig en we zijn eerst de polder in gegaan. Hij genoot en wanneer het gevaarlijk werd, dan dook hij in het kokertje.

Van de zomer gaat hij mee als we naar het strand of bos gaan. Want hij is nog steeds op zoek naar Spotties.

Volgende week meer..

English version
Gumpie steps carefully into a small tube. It was attached to the crate of my bicycle. Gumpie immediately felt safe and we first went into the polder. He enjoyed himself and when it got dangerous, he dived into the tube.

In the summer he goes with us when we go to the beach or forest. Because he's still looking for Spotties.
Bye bye... till next week.
Textual description of firstImageUrl

Premiére van Gumpie's 'tekentalent' - Premiere of Gumpie's drawing talent

vrijdag 28 mei 2021 Geen opmerkingen
Eindelijk kan Gumpie zijn talenten tonen,
dit keer op zijn schildersezel.


Om veilig met de fiets op stap te gaan, heb ik voor hem een speciaal kokertje gemaakt.
Zelfs met onze hond Tobey kan hij het goed vinden. Als we weer op pad gaan zal ik er een filmpje van maken. Meer over gumpie www.friendsonwings.nl
Tot de volgende keer.

English version
Finally Gumpie can show his talents, this time on his easel. To safely go out on the bike, I made a special tube for him.
He even gets along with our dog Tobey. When we hit the road again I will make a video of it.
Until next time.
More about Gympie see my website www.friendsonwings.nl
Textual description of firstImageUrl

Mijn vakantie in India - My vacation in India

vrijdag 21 mei 2021 Geen opmerkingen

 

Afgelopen week een korte vakantie in India. Op zoek naar Spotties. In het 'Bamboe Park' kwam ik naast houten dieren gelukkig enkele tegen.
Zie hoe heldhaftig ik ben!

Het was even heel goed zoeken én zeer snel een foto maken, want ik zag net nog een Spoty in de bek van een slang wegzakken. 
Om in de sfeer te blijven heb ik bij een prachtig beeld een slinger met oranje bloemen opgehangen.
Kleuren spelen een belangrijke rol in India. Als iemand een geurende bloem offert aan een god of godin, geeft hij zijn hart in zijn of haar handen. 


Goden hebben hun voorkeurkleuren. Geel is de zorgzaamheid en rood verjaagt het kwaad.
En wat zag ik? Een Spoty, mijn dag kom niet meer stuk.
Wat een belevenis zo'n weekje in India
Volgende week ben ik benieuwd of mijn animatiefilm gereed is. Dan kan iedereen zien dat ik óók tekentalent heb!!

English version
Last week a short vacation in India. Looking for Spotties. In the 'Bamboo Park' I fortunately encountered a few animals besides wooden animals.
See how heroic I am!
It was a very good search and very quick to take a picture, because I just saw a Spoty sink into the mouth of a snake.
To stay in the mood, I hung a garland with orange flowers next to a beautiful statue.
Colors play an important role in India. When someone offers a fragrant flower to a god or goddess, he puts his heart in his or her hands.
Gods have their preferred colors. Yellow is caring and red chases away evil.
And what did I see? A Spoty, my day will never go wrong.
What an experience such a week in India.

Next week I am curious if my animation film is ready. Then everyone can see that I also have drawing talent !!
ByeBye, Volkert

Textual description of firstImageUrl

Even voorstellen

donderdag 13 mei 2021 Geen opmerkingen
Even iets over mijn naam Gumpie.
Een belangrijke eigenschap van een potlood is dat er 'gegumd' kan worden.
Een toepasselijke naam voor mij.

An important property of a pencil is that it can be erased.
An appropriate name for me. I will explain.
Erase is in Dutch; 'gummen'. A clear story!

In deze korte film laat ik dat zien. Volgende week ga ik een paar dagen naar het buitenland. Ik mag weer vliegen. 
We gaan op zoek naar Spoties. Fijne week.

English version
In this short film I show it. Next week I'm going on vacation for a few days. Searching for Spoties.
Have a nice week. See me later.
Textual description of firstImageUrl

Gompie toont zijn talent - Gumpie shows his talent

zaterdag 8 mei 2021 Geen opmerkingenDit keer laat mijn vriend Gumpie zijn talent zien. Hij kan ook tekenen én hij gaat me helpen bij het corrigeren van mijn verhaal van de slak en de pelikaan.

Volgende week wekelijks op www.friendsonwings.nl zal ik dit laten zien met nieuwe illustraties. Noodzakelijk voor de uitgever.

English version
This time my friend Gumpie shows his talent. He can also draw and he will help me correct my story of the snail and the pelican.
Next week I will show this every week on www.friendsonwings.nl with new illustrations. Necessary for the publisher.

Textual description of firstImageUrl

Hoe heb ik Gumpie gemaakt - Making Gumpie

zaterdag 1 mei 2021 Geen opmerkingenDeze keer iets over het ontstaan en het technische gedeelte van Gumpie.

Naast het tekenen wilde ik altijd al een korte 'tekenfilm' maken. Daarvoor heb ik de app FLIPACLIP aangeschaft voor mjjn ipad. Hiermee 3 korte filmpjes gemaakt.
Uiteindelijk niet tevreden over 1 detail; strak tekenen met een potlood of penseel was erg lastig.
Gezocht naar een andere app. De keuze is op ANIMATION gevallen, want die werkt op een totale andere wijze; vectors
Een vectorbestand is een grafische afbeelding die opgebouwd is uit lijnen (vector informatie) in plaats vanuit kleine punten (pixels, bitmap).
In de grafische wereld een bekend gereedschap. Zelfs in photoshop wordt dat gebruikt.
En als je eenmaal weet hoe het werkt, zijn de mogelijkheden veel groter.
Hieronder een afbeelding.
Met het 'pen symbool' maak een beginpunt. Vervolgens ergens een volgende punt.
Die punten krijgen 'handels', waar je de lijn kunt veranderen. Ik ga niet in details, maar op YouTube zijn veel tutorials te vinden. Een zeer belangrijk detail: bij uitvergroting blijven de lijnen altijd haarscherp.
Ik was er heel blij mee. Voor nog geen 6,- heb je er heel veel plezier mee. Je hoeft geen techneut te zijn, alleen een creatief brein.
Het is een animatieprogramma met fantastische mogelijkheden. Hiermee heb ik mijn nieuwe 'tekenvriend' Gumpie gemaakt.
Hieronder kun je de 'ankerpunten' duidelijk zien. 


Links een gedeelte uit het programma met heel veel mogelijkheden. Onderaan de tools, zoals verven, gummen, tekenen etc.
Rechter afbeelding laat zien hoe strak de afbeelding blijft als het vergroot wordt.

Tot slot ben ik bezig met een korte animatie, hieronder een fragment van de 300 (driehonderd) frames. Komende periode gaat Gumpie mijn adviseren en aanwijzingen geven om mijn verhaal van Mr.P.&Sneezy te verbeteren. Gompie is mijn vaste tekenvriend die ook wel eens lastig kan zijn. Zie onder wat hij nu weer van mij verlangt!
Binnenkort meer.
English version
This time something about the origin and the technical part of Gumpie.
Besides drawing, I always wanted to make a short 'cartoon'. Before that I bought the FLIPACLIP app for my ipad. Made 3 short movies.
Ultimately not satisfied with 1 detail; drawing tightly with a pencil or brush was very difficult.
Searched for another app. The choice fell on ANIMATION, because it works in a completely different way; vectors
A vector file is a graphic image that is made up of lines (vector information) instead of small points (pixels, bitmap). A well-known tool in the graphic world. This is even used in Photoshop.
And once you know how it works, the possibilities are much greater.
See the first illustration.
Make a starting point with the 'pen symbol'. Then a next point somewhere.
Those points get 'trades', where you can change the line. I will not go into details, but there are many tutorials on YouTube. A very important detail: the lines always remain razor sharp when enlarged.
I was very happy with it. For less than 6, - you have a lot of fun with it.
You don't have to be a tech, just a creative brain.
It is an entertainment program with fantastic possibilities. With this I made my new 'drawing friend' Gumpie.
Below you can clearly see the 'anchor points'. Finally, I am working on a short animation
It is just a fun and addictive activity. In the coming period Gumpie will advise and give directions to improve my story of Mr. P. & Sneezy. My friend tells me to go on with the story of Mr.P&Sneezy.
To be continued.