Textual description of firstImageUrl

Even voorstellen, mijn naam is Gumpie - Let's introducé myself, my name is Gumpie

vrijdag 9 april 2021

Even voorstellen...

Mijn naam is Gumpie

De vaste advies 'potlood' van Volkert. Ik help hem regelmatig als hij geen inspiratie heeft. Tevens behulpzaam bij het uitgummen van zijn schetsen. Eerlijk gezegd, 'hij kan bijna niet zonder mij!.
Wij houden van de Noordzee, na ongeveer 10 minuten fietsen, zijn we op het strand. Met zijn vrouw en hond gaan ze daar regelmatig naar toe.
Wij houden van het zoeken naar bijzondere voorwerpen en schelpen, zeker als het net gestormd heeft. 


We hebben plezier in het maken van foto's, die 'enigszins' bewerkt worden in photoshop. Mijn motto; 'Niet kijken, maar zien'.


Wat mensen vaak niet zien, zijn de kleine vuurtorentjes, die op geraffineerde plekken staan.
Deze speciale, voor mensen moeilijk te vinden, torentjes hebben mijn belangstelling. 
's Nachts schijnen zij een ultraviolette flikkerlichtjes, die voor het menselijk oog niet zichtbaar is. Deze vuurtorentjes zijn van ontschatbare waarde voor vliegen, vlinders en andere insecten. Volgende week zal ik een technische uitleg geven hoe deze energie uit de aarde komt en omgezet wordt in lichtstraaltjes.
Deze week heeft Gumpie mij opmerkzaam gemaakt dat er op ons strand zo'n kleine vuurtoren aanwezig is. Ik was nieuwsgierig! Maar hij had gelijk, zie hieronder de vuurtoren op de gevaarlijke cliffen van Camperduin.


Hoe is Gumpie gemaakt?

Naast het maken van illustraties ben ik op zoek gegaan naar een animatie app voor mijn ipad. Daar zijn verschillende app's te vinden. De app Animation & Drawing by Do Ink had voor mij de voorkeur. De reden en de mogelijkheden zal ik later in deze blog uitleggen.Gumpie geniet van de zee

English version
My name is Gumpie
The solid advice 'pencil' from Volkert. I regularly help him when he has no inspiration. Also helpful in erasing his sketches. Honestly, 'he can hardly live without me !.
We both love the North Sea, after about 10 minutes cycling, we are on the beach. They go there regularly with his wife and dog.
They love to search for special objects and shells, especially when it has just stormed. We have great pleasure making photos, which are 'slightly' edited in Photoshop. Because my motto; 'Don't just look, but see'.
What people often do not see are the small lighthouses, which are located in sophisticated places.

Little lighthouses
These special turrets, difficult for people to find, have my interest.
At night they shine an ultraviolet flickering light that is not visible to the human eye. These lighthouses are invaluable for flies, butterflies and other insects. Next week I will give a technical explanation of how this energy comes from the earth and is converted into light rays.
This week Gumpie pointed out to me that there is such a small lighthouse on our beach. I was curious! But he was right, see below the lighthouse on the dangerous cliffs of Camperduin.

How was Gumpie made?

Besides making illustrations, I started looking for an animation app for my iPad. Various apps can be found there. The Animation & Drawing by Do Ink app was preferred for me. I will explain the reason and the possibilities later in this blog.


Geen opmerkingen